Dutch Desk

Duits-Nederlands ondernemingsrecht: Vakkundig advies – voor u

Kenmerkend voor de Duits-Nederlandse betrekkingen is vooral de nauwe coöperatie van de buurlanden op politiek, cultureel en in het bijzonder op economisch gebied. Alleen al in 2015 stond Nederland op plaats 4 van de ranglijst voor Duitse buitenlandse economische belangen. Omgekeerd is Nederland voor Duitsland sinds decennia de belangrijkste handelspartner, waarbij het bondsland Noordrijn-Westfalen een bijzondere betekenis heeft.

Goede buren, belangrijke Partners.

Beter advies – in beide rechtssystemen

De intensieve grensoverschrijdende uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse contractspartijen vergen een substantiële behoefte aan kwalitatief advies in beide rechtssystemen. GÖRG heeft daarom al in 2007 een Dutch Desk opgericht dat inmiddels uit een team van 6 Nederlandstalige advocaten bestaat die gespecialiseerd zijn in het vertegenwoordigen van Nederlandse ondernemingen voor de Duitse rechter. 

Bovendien begeleidt de Dutch Desk van GÖRG, Duitse ondernemingen bij geschillen in Nederland in samenwerking met een al sinds jaren ontwikkeld netwerk van toonaangevende Nederlandse advocatenkantoren. De Dutch Desk van GÖRG kan daarnaast kiezen uit een netwerk van 300 collega’s van de overige GÖRG vestingen. Daardoor kunnen we onze cliënten omvattend rechtelijk adviseren bij al hun activiteiten in Duitsland en Nederland.

Dutch Desk brochure

Know-how, dat verbindt:
ons Dutch Desk, een breed spectrum aan advies 

Arbeidsrecht

Wij adviseren Nederlandse ondernemingen in alle vragen met betrekking tot het Duitse arbeidsrecht en vertegenwoordigen hen voor de Duitse arbeidsrechter. Naast de dagelijkse arbeidsrechtelijke vraagstukken houden wij ons bezig met arbeidsrechtelijke herstructureringen, met name het ontwikkelen en het implementeren van een arbeidsrechtelijke verandering van een onderneming, alsook het adviseren bij een overdracht van een onderneming. Verder begeleiden en adviseren wij Nederlandse ondernemingen bij de overname van Duitse ondernemingen. Hierbij verrichten wij de arbeidsrechtelijke Due Diligence, onderhandelen wij over de arbeidsrechtelijke clausules in de koop- en overdrachtsovereenkomsten, zetten wij een verandering
van onderneming door op grond van een concept van de verkrijger en wikkelen de overname uit arbeidsrechtelijk
perspectief af. Onze prioriteit ligt onder andere bij:

 • Het opstellen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten
 • Het procederen, met name in verband met ontslagbescherming
 • Arbeidsrechtelijke herstructureringen van ondernemingen, inbegrepen het opstellen van en onderhandelen over een sociaal plan
 • Overgang van onderneming, inbegrepen outsourcing
 • Arbeidsrechtelijk advies bij de koop van ondernemingen en hun omzetting, inbegrepen Due Diligence en verandering van onderneming op grond van een concept van de verkrijger
 • Medezeggenschap en bedrijfsstatutair recht
 • Opstellen van en onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsrecht in geval van faillissement
 • Bedrijfspensioen, Contractual Trust Arrangements (CTAs)

Banking & Finance

Het team Banking & Finance adviseert Nederlandse cliënten bij alle vragen met betrekking tot het bank- en financieringsrecht. Onze cliënten — bijvoorbeeld kredietinstellingen en institutionele beleggers in Nederland — profiteren van onze jarenlange ervaring op het gebied van het procederen ten behoeve van kredietinstellingen. Onze diensten omvatten onder anderen:

 • Nationale en internationale financieringen
 • Financieringsdocumentatie
 • Legal opinions over Duits en Nederlands recht
 • Financiële herstructurering
 • Algemeen bankrecht inclusief bankovereenkomstenrecht en effectenrecht
 • Het procederen voor en tussen banken inclusief complexe grote procedures
 • Recht over het financiële toezicht
 • Corporate Governance en compliance in de financiële sector
 • Recht over investeringen en kapitaalbeleggingen

Corporate en M&A

Ons advies op het gebied van Corporate en M&A maakt deel uit van de klassieke taken van onze sociëteit. Onze advocaten adviseren met enige regelmaat Nederlandse ondernemingen en beleggers bij ondernemingsrechtelijke
vraagstukken, bijvoorbeeld bij het vestigen van een GmbH (een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Duits recht) of bij het opstellen van een joint-venture overeenkomst. Verder adviseren wij bij de koop en verkoop van ondernemingen met Duitse doelvennootschappen. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld bij volgende kwesties:

 • Het vestigen van ondernemingen in iedere rechtsvorm (bijvoorbeeld Aktiengesellschaft en GmbH)
 • Corporate Housekeeping
 • Joint-ventures
 • Ondernemingskoop en –verkoop
 • Herstructurering van ondernemingen
 • Geschillen tussen beleggers
 • Corporate Governance
 • Compliance en intern onderzoek
 • Bestuursaansprakelijkheid
 • Corporate Litigation en arbitrage procedures
 • Notariaat (vestigingen in Frankfurt am Main en in Berlijn)
 • Belastingrecht

Energie sector

De Duitse energiesector verkeert in een fase van verandering, de marktdeelnemers houden zich constant bezig met de veranderingen in de regulering alsook met de nieuwe technologie. Wij adviseren Nederlandse energiemaatschappijen, projectontwikkelaars, producenten en Nederlandse beleggers in het verkrijgen en realiseren van projecten in Duitsland. Verder assisteren wij Nederlandse afnemers en opwekkers van energie en elektriciteit en industriële grootverbruikers met vestigingen in Duitsland bij de steeds veranderende regelgevingsomgeving. Onze diensten omvatten:

 • Realisatie van grote investeringsprojecten in de energiesector, in het bijzonder voor grote fossiele energieproducenten als ook offshore en onshore windparken en zonneparken 
 • M&A-transacties in de energiesector (Asset en Share Deal)
 • Financiëring van energieprojecten
 • Begeleiding bij de bestuursrechtelijke procedures voor vergunningen 
 • Begeleiding bij EU-aanbestedingen 
 • Regulering van de netwerkaansluiting, toegang, en vergoedingen in de energie- en gassector
 • Verplichtingen tot aansluiting en vergoeding, subsidiabiliteit van duurzame energieprojecten, duur en hoeveelheid terugleververgoedingen, begeleiding bij aanbestedingsprocedures
 • Uitzonderingen op de EEG-heffingsplicht (wet over duurzame energie) en bijzondere compensatieregeling in het kader van de EEG
 • Overeenkomsten in de energiesector (levering van elektriciteit, gas en (stads)verwarming, opslag beheer en opslag handel, rechtstreekse verkoop)
 • Begeleiden en opstellen van contracting-modellen, modellen voor huurders in hun functie als eigen elektriciteitsproducenten, oplossingen voor privé energieproducenten
 • Advies over optimalisatie in de energie sector (verbruik, productie, Asset Management, vergoeding voor het netwerk, energie-efficiëntie, energie management, energie/elektriciteitsheffingen)
 • Ontwikkeling van opslag oplossingen, optimalisatie van opslag concepten
 • Energie handel, balanceringsmarkt, emissiehandel, handel in garanties van oorsprong 
 • Subsidiabiliteit van warmtekrachtkoppelingsinstallaties, verwarmings- en koelingsnetwerken of  erwarmings- en koelingsopslag, compensatie onder de KWKG (wet over warmtekrachtkoppeling),  beperking van de KWKG-toeslag
 • Vertegenwoordiging voor (regulerende) autoriteiten, de gewone rechter, en de scheidsrechter 
 • Gebruik van meetstations en smart meter roll out

Handelsrecht

De internationale handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland zijn enorm van belang voor vele ondernemingen in beide landen. Gebaseerd op jarenlange ervaring adviseert GÖRG zowel Duitse alsook Nederlandse handelspartners — vooral grote ondernemingen met transnationale en complexe handelsrelaties — bij het opstellen van overeenkomsten naar Duits recht en de tenuitvoerlegging van handelsrechtelijke vorderingen, ook voor de Duitse rechter. Onze advisering omvat volgende punkten:

 • Nationaal en internationaal overeenkomstenrecht
 • Opstellen van kaderovereenkomsten en algemene voorwaarden gerechtelijke en buitengerechtelijke verhaalsmogelijkheden
 • Betwisting van schuldvorderingen
 • Concipiëren van internationale handelsrechtelijke overeenkomsten
 • Productaansprakelijkheid en kwesties in verband met het handelsregister
 • De juridische vormgeving van commerciële bedrijven
 • Kooprecht naar het Weens Koopverdrag, alsook internationaal privaatrecht en internationale competentie bij de rechtbank

Vastgoedsector

GÖRG adviseert Nederlandse ondernemingen op alle kerngebieden van het vastgoedrecht. Daartoe behoort onder andere het adviseren bij vastgoedtransacties, vastgoedfinanciëring en projectontwikkeling in verband met privaatrechtelijk en publiekrechtelijk bouwrecht. Bovendien adviseren wij Nederlandse ondernemingen in het kader van infrastruktuurprojecten, over het recht voor architecten en ingenieurs, over commercieel huuren pachtrecht en bijzonder vastgoed. Een overzicht over onze diensten:

 • Vastgoedtransacties zoals verkrijging en vervreemding van vastgoed en vastgoed-porfolio’s, Due Dilligence
 • Vastgoedfinanciëring
 • Opstellen van en onderhandelen over koopovereenkomsten van onroerend goed of van aandelen, overeenkomsten voor projectontwikkelaars of het opstellen en onderhandelen over het erfpachtrecht
 • Projectontwikkeling, in het bijzonder de structurering en verkrijging van het vastgoed en het faciliteren van het recht om te bouwen, inclusief de bouwvergunning
 • Het afsluiten van projectontwikkelings- en pojectmanagementovereenkomsten, architecten- en ingenieursovereenkomsten, aannemingscontracten enzovoort 
 • Infrastructuurprojecten
 • Belastingsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke structurering
 • Opstellen en onderhandelen van financiëringsmodellen 
 • Vervreemden en gelijk terughuren van vastgoed (Sale-and-Lease-Back)
 • Opstellen van huurgarantie- en huurovereenkomsten
 • Opstellen en onderhandelen van commerciële huur- en pachtovereenkomsten
 • Bijzonder vastgoed (bijvoorbeeld luchthavens, hotels, shoppingcentra, logistiek-vastgoed, kantoortorens, industriële inrichtingen, energiecentrales, wind- en zonneparken)
 • Opstellen van makelaarsovereenkomsten
 • Adviseren over rechtelijke vragen in verband met makelaars
 • Notariaat (in Berlijn en Frankfurt am Main): onder andere koopovereenkomsten van onroerend goed, projectontwikkelingsovereenkomsten, vestigen van het erfpachtrecht, eigendomsrecht aan een woning, vestigen van een hypotheek
 • Procederen voor de rechter

Faillisement en herstructurering

GÖRG is in Duitsland één van toonaangevende advocatenkantoren op het gebied van faillissementsrecht en herstructurering. Wij begeleiden en adviseren failliete alsook continuïteitsbedreigende ondernemingen in het kader van de Duitse surceance van betaling met als doel de onderneming te saneren. Bovendien stellen onze rechtbanken onze gerenommeerde collega‘s in transnationale faillissementen als curator of bewindvoerder aan. Vooral met Nederland hebben wij op het gebied van faillissementen en herstructureringen vele raakvlakken. Wij adviseren Nederlandse ondernemingen met continuïteitsbedreigende dochtervennootschappen of vestigingen in Duitsland en stellen de nodige expertise voor een surceance ter beschikking. Indien nodig kunnen wij terugvallen op een uitstekend netwerk met Nederlandse curatoren en herstructureringsspecialisten. De professionele en betrouwbare samenwerking met onze Nederlandse collega’s is een voorwaarde voor een succesvolle afwikkeling van een Duits-Nederlands faillissement en sanering. Bovendien adviseren wij Nederlandse crediteuren over het Duitse faillissementsrecht, bijvoorbeeld over de executie of aanmelding van vorderingen op de boedel of in het kader van een actio pauliana. Ons deskundig advies omvat:

 • Surceance van betaling en faillissement alsook Europees en internationaal faillissementsrecht 
 • Buitengerechtelijke herstructurering
 • Reorganisatie/sanering
 • Sanering door een asset deal
 • Het voortzetten of afwikkelen van dochtervennootschapen van buitenlandse ondernemingen
 • Herstructurering van complexe groepsmaatschappijen
 • Saneringsadvies vóór het faillissement
 • Opstellen en aanbieden van akkoorden
 • Advies van crediteuren in het kader van het faillissement (onderzoek van akkoorden, executie of aanmelding van vorderingen, betwisting van een action pauliana, uitoefenen van medezeggenschapsrechten)
 • Adviseren van crediteuren over achterstallige vorderingen en over een dreigend faillissement van hun debiteuren

Newsletter Icon

Keine Neuigkeiten von
GÖRG verpassen.

Zur Newsletter-Anmeldung

goep_0459_290622

Einige der von uns gesetzten Cookies dienen dazu, bestimmte Funktionen unserer Webseiten zu ermöglichen, insbesondere zur Steuerung des Cookie-Banners (damit dieses bei Ihren erneuten Besuchen nicht immer wieder angezeigt wird). Diese Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten, insbesondere nicht Ihre IP-Adresse. Andere Cookies, die zu Analysezwecken gesetzt werden (siehe hierzu auch den Abschnitt „Web-Analyse-Tools“), helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unseren Webseiten interagieren. Diese Cookies dienen dazu, die Nutzung unserer Webseiten statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes auszuwerten. Die Analyse-Cookies werden bis zu 13 Monate gespeichert.

Save Cancel OK Tracking ablehnen Datenschutzerklärung